امروز    
رونق تولید

شرکت های عضو


مرتب سازی بر اساس
جستجو سازی بر اساس

نام شرکتمدیر عاملمدیر شعبهنوع فعالیتنوع پخشتلفنفکسایمیل
ستاره یخی آسیاایرج ستودهغذاییسراسری33336296faridokhtghelich@gmail.com
مدبران کوشای ایرانیانرشیدیغذاییاستانیModaberan.ki.co@gmail.com
پدیده ایده پردازان سرافرازسرافرازغذاییاستانی35575637Padideh.sarfaraz95@gmail.com
حیات پخش خوزستانرضا کتانیغذاییاستانی06135575717-20rezakatani@yahoo.com
امید بخش پایدارمیلاد امید بخشغذاییاستانی06133908267milad.omidbakhsh@yahoo.com
پگاه دلپذیرحمیدیغذاییسراسری06133787448info.pi@pegah.com
نیناآبسالانغذاییسراسری33796751ninaoil.edari@gmail.com
یک ویکحسینیغذاییسراسری33787836mtj5363@yahoo.com
رامککرمیغذاییسراسری33739352ahwaz.disributionunit@ramakdairg.com
پخش ایران (شیرین عسل)علیرحمیغذاییسراسری3228443732284437boos@ahwaz.psiran.net
داداش برادر(شونیز)فلاحیغذاییسراسری3227003732271255ahvaz@shoniz.com
بهفران گسترجنوبسبزی وندغذاییاستانی3557538035575378behfaranjostar.co@gmail.com
توزیع گستران سپهر اروندنورالدینیغذاییاستانی3556505233335766eghbalialireza@yahoo.com
مهرپاد اکسینحسین پورغذاییاستانی3379813333776249mehrpadoxin5@gmail.com
مطلوب تجارت ایرانیانسعید پورترابغذاییاستانی3557549435575495saeidportorab@gmail.com
گروه صنعتی نجاتی(آناتا)احمدیغذاییسراسری3383238433832380anata.ahvaz@gmail.com
گلرنگ پخشمهرشاد شاملیغذاییسراسری32290030-2-332290031fariba_erfani6415@yahoo.com
گلستاندرافشانغذاییسراسری3446164534461645
فراپیشرو جنوببهنام بلکغذاییاستانی35575637-835575636info@faraapishro.ir
صحراپخش کارونغلام پورغذاییاستانی3557547035575472
سپهرالوند 'گستره جنوبصحت نیاغذاییاستانی3556884135568844sepehralvand.gostarehjonoob@gmail.com
زرین پخش بلکمحمدعلی بلکغذاییاستانی35575548-135575540info@zpbalak.com
دنیای مهرجنوبمهدویغذاییاستانی3223760838837609donyaemehrjonob@yahoo.com
دریا دلان یاس کاروننوروزیغذاییاستانی3339605733396025
پرنیان طعام جنوباحمد بهبهانیغذاییاستانی3221845032920420ahvazptj.co@gmail.com
پخش پدیده پایدارسید جوادیغذاییسراسری3657413736574137hossein.babaei6972@yahoo.com
پرنیان مهیارنقدیغذاییسراسری3448637334486373parnianmahyar123@gmail.com
پدیده پخش خوزستانامیر کیوان کتانیغذاییاستانی3557571535575688ak.katany@yahoo.com
بانی چاو ایرانیان(کاله)ستودهغذاییسراسری3383513033835592info@pakshoogolrang.com
به پخشآریاییغذاییسراسری3390701033907010aariyaei14@yahoo.com

بخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین 09386997863
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2020 - 2010