امروز    
رونق تولید

پرسشنامه استخدامی


نام و نام خانوادگی کدملی محل صدور
تاریخ تولد
محل تولد مذهب وضعیت ازدواج
نام پدر تحصیلات و شغل پدر محل کار پدر
نام مادر تحصیلات و شغل مادر محل کار مادر
نام همسر تاریخ ازدواج
تحصیلات و شغل همسر محل کار همسر

وضعیت نظام وظیفه
نوع خدمت محل خدمت واحدی که در آن خدمت کرده اید
تاریخ خاتمه خدمت وضعیت معافیت: تاریخ دریافت کارت معافی

نام و مشخصات خواهران و برادران
نام کوچکسنمیزان تحصیلات

نام و مشخصات فرزندان
نام کوچکسنمیزان تحصیلات

تحصیلات
دورهمحل تحصیلنوع مدرکتاریخ شروعتاریخ خاتمهرشته تحیلیمعدل
دبیرستان
دانشگاه

مهارت و فنون و تخصص هایی که از طریق آموزش یا تجربه کسب کرده اید توضیح دهید:

میزان آشنایی با زبان انگلیسی
مکالمه
خواندن
نوشتن

سوابق تجربی
نام موسسهتاریخ استخدامتاریخ ترک کارشغل یا سمتآخرین حقوق و مزایا(ریال)علت ترک کار

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
نوع گواهینامه شماره گواهینامه

آیا سابقه بیماری مستمر یا واگیر داشته اید؟ نوع بیماری
آیا کاملا بهبود یافته اید؟
آیا نواقص بدنی در شما وجود دارد؟ نوع نقص
آیا درمان شده اید؟

به چه تفریحات و فعالیتهایی در هنگام بیکاری و فراغت میپردازید؟
آیا مطالعه میکنید؟
در هفته چند ساعت؟

آیا از بستگان یا دوستان شما در این شرکت شاغل به کار میباشند؟ ---نسبت


در صورت نیاز به ضامن یا ضامنین آیا قادر به تامین آن هستید؟

آیا قادر به انجام مسافرت به عنوان ماموریت هستید؟
حد اقل حقوقی که در نظر دارید؟

علاقه مند به تصدی چه شغلی در شرکت هستید؟
واحد اداری
واحد فروش
واحد مالی
واحد بازرگانی
واحد انبار
واحد توزیع
واحد حراست و خدمات
دلیل انتخابتان چیست؟

نشانی دقیق منزل
کدپستی شماره تلفن همراهبخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین 09386997863
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2020 - 2010